DEŠŤOVÉ SRÁŽKY,SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

Jak jsme se mohli přesvědčit ve dnech od 12.9. do 16.9.2014 velké množství dešťových srážek způsobilo zvýšený průtok ČOV v Hostěradicích. Jak se může stát,že do ČOV přiteče v době dešťů více vody,když máme oddílnou kanalizační síť(zvlášť splašková kanalizace a zvlášť dešťová kanalizace)?Je totiž nepřípustné odvádět dešťové vody do splaškové kanalizace. 1/ zvýšenou hladinou spodní vody se netěsností do potrubí splaškové kanalizace dostává dešťová voda.Opatření:výměna kanalizačního potrubí. 2/ okapové svody některých rodinných domů,bytových domů,dvorků a přilehlých prostor jsou napojeny do splaškové kanalizace a to po „ústní dohodě „s představiteli obce(občasné“propláchnutí“ není na škodu) nebo zcela nepřípustně.Opatření:odpojit tyto přítoky od splaškové kanalizace a připojit je do dešťové kanalizace.Začít využívat dešťovou vodu pro zalévání. Co se zlepší? Sníží se spotřeba elektrické energie na ČOV.Zlepší se kvalita vypouštěných vod. Na co to má vliv? Na cenu stočného.V případě využití jímání srážkových vod a jejich následné využití pro zalévání také povede ke snížení spotřeby pitné vody.