Probíhá nová výstavba úpravny vody a napojení vrtu č.2 – FOTO

Zde budou fotografie z výstavby:

Prodloužení zkušebního provozu