SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ PLATBY ZA VODNÉ A STOČNÉ

ZDROJ:Zrcadlo č.1/2013 ze dne 11.1.2013soudní poplatky