Všeobecné informace

Technické služby Hostěradice(dále jen TS Hostěradice) jsou příspěvkovou organizací a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.Příjmy TS Hostěradice jsou:

  • dotace obce-schvaluje obecní zastupitelstvo v rozpočtu obce
  •  pronájem smuteční síně pohřebním službám
  •  monitorování úniku vody
  •  vodné a stočné-cenu stanovuje obecní zastupitelstvo

Co se nemá vypouštět do splaškové kanalizace:jakékoliv pevné předměty,textilní výrobky,papírové výrobky obsahující nerozpustné tkaniny a folie(voňavé utěrky a ubrousky).Tyto předměty jsou častou příčinou zastavení čepadel.Oprava takto poškozených čerpadel se pohybuje od 10.000Kč a více.