Technické služby

Technické služby Hostěradice vznikly v roce 2009 jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Hostěradice.

Hlavním účelem Technických služeb Hostěradice je provádění veřejně prospěšných služeb pro zřizovatele a správa majetku zřizovatele.